Tối ưu webserver nginx


(phong) #1

Chào mn.
Em mới vọc về vps và web server. Đến giờ đã biết cách cấu hình tạm ổn nhưng chưa có kinh nghiệm nên 1 vps em thường cài đặt hết tất cả các thứ trong hocvps dạy, gồm có:

  1. SSL (let’s encrypt) - CloudFlare (full strict, disable minify css,js, vì đã cài pagespeed)
  2. Varnish + SSL Termination Proxy
  3. Nginx 1.16.1+ pagespeed
  4. php 7.1 + MariaDB
  5. Memcached + plugin W3 total cache
  6. Zend OPcache (mặc định của hocvps script)

E muốn hỏi cài như vậy có nhiều quá không? Có nên bớt đi tiện ích nào để tối ưu server ko hay cài vậy là vừa đủ rồi ạ?
Website của e streaming video. Dự là sẽ sớm phát triển mạnh. Nhưng giờ mới bắt đầu nên e chỉ mua vps 2Ram 1Core và ổ cứng 50 SSD thôi. Cấu hình như vậy có nên cài đặt hết các thứ ko hay cần cài đặt những gì mong mn chỉ giúp. :grinning: