Không vào được VPS linode bằng Putty (c)


(zujs) #21

E stop hết rồi mà vẫn chưa được bác ạ, hiện tại e phải setup sang 1 vps mới để làm tiếp.
Rồi e tìm hiểu thêm và cập nhật thông tin mới lên sau vậy ạ.

Cảm ơn bác rất nhiều đã support cho e! :slight_smile: