Không đăng nhập được các trang admin của hocvps


(chankhai) #1

Hiện tại mình có sử dụng hocvps script trên VPS của vutl. Mình dùng được 1 thơi gian thì các trang admin của mình vào không được mình đã thử check trên https://ping.eu/port-chk/ và thấy các cổng port bị đóng. không biết có cách nào để fix lỗi này không?

IP của mình 45.76.146.87

port: 9488

Cảm ơn admin


(Việt Phương) #2

Bạn kiểm tra

  1. Tường lửa trong VPS: thường là iptables
  2. Tường lửa ngoài VPS: một số nhà cung cấp có tường lửa bên ngoài, như GG Cloud
  3. Nginx: đọc Nginx Conf của domain chính, có quy định port 9488 là Port Admin không
    Kiểm tra qua cả port listen : netstat -tulpn

(Lê Văn Thuấn) #3

Mình cũng bị tương tự như bạn này nhưng không biết cách giải quyết, bạn có thể hướng dẫn chi tiết hơn được không ạ