Nginx lỗi No input file specified


(phong) #1

E mới học cài lemp cho centos 7 và làm thep hướng dẫn trên trang linode.com
Sau khi cài đặt xong e tạo ra file test.php để check hoạt động nhưng khi truy cập vào trang thì báo lỗi “No input file specified”
link web: http://cpanel.hostingvippro.xyz/test.php
Mn có biết lỗi do đâu ko ạ?