Giúp sửa lỗi mysql bị tắt trên vpssim


(ThucLe Blog) #1

Mình đang chạy web thị tự dụng bị thông báo không kết nối được đến database và check thì nhận được thông báo lỗi này

Giúp mình với


(duy) #2

bạn đọc log lỗi xem nó nói gì, liên hệ skype mình nếu cần