Có thể tắt nginx đi chạy apache cùng hocvps được không?


(ThucLe Blog) #1

Tôi có cài hocvps rồi nhưng quản lí cấu hình nhiều domain trên cùng 1 vps không tiện. Tôi muốn tắt nginx đi chạy bằng apache được không? liệu có ảnh hưởng gì đến hiệu suất của VPS


(duy) #2

hocvps đâu có apache bạn nhỉ


(ThucLe Blog) #3

Ý mình là tắt nginx của học vps đi chạy apache thay liệu có sổn không ?