Lỗi Gzip trên vps sử dụng cyberpanel


(Khuê Hoàng) #1

web của mình chạy trên vps centos 7 cài cyberpanel. khi mình cài plugin rocket vào thì nó tự động nén gzip vào file htaccess khi truy cập vào web thì bị lỗi tải luôn nội dung trang chủ về


(duy) #2

cyberpanel thì chỉ xài lscache thôi bạn ơi, cái rocket coi chừng ko hợp