Nhờ mọi người giúp phục hồi databate mysql Innodb bị mất file ibdata1


(an nguyen) #1

Chào mọi người!

Ai biết có thể giúp mình phục hồi database với (trả phí nếu có thể)?

Mình có trang web là https://dammediachat.com chạy xenforo, database MySQL lưu ở dạng Innodb , và mình vô tình xóa nhầm file ibdata1 và các file log ib_logfile0, ib_logfile1 trong folder /var/lib/mysql

Kết quả là dịch vụ mysql không thể chạy, database không thể backup, và website cũng dừng chạy.

Server mình xài là VPS của DigitalOcean.

Mình có chép thử folder database tại /var/lib/mysql/dammediachat sang một con VPS khác để chạy nhưng không nhận database.

Mình có tìm hiểu thì nếu mất file ibdata1 thì cần có các file .frm và .ibd mới có thể phục hồi database. Nhưng cần phải bật thiết lập innodb_file_per_table trước. Nhưng hiện tại trong folder database của mình cũng k có file .frm.

Thanks!