Lỗi 403 không đăng nhập quản trị


(Đạt) #1

Dear Bác Luân và Bác Việt Phương, mình reset như link này https://hocvps.com/reset-password-hocvps-admin/ rồi vẫn báo lỗi 403. Vào reset thẳng trên ssh vps dùng lệnh hocvps cũng bị lỗi 403, bác có thể giúp mình sửa lỗi ko ạ, xin cảm ơn.


(Đạt) #2

Mình xác định được lỗi rồi, do up lên 7.3 nên lỗi 403, nhờ các bác hướng dẫn em fix với ạ.