W3 Total Cache Error: some files appear to be missing or out of place. Please re-install plugin or remove /home/domain.com/public_html/wp-content/advanced-cache.php


(Hai Do Viet) #1

Mình xóa memcached và gỡ plugin W3 Total Cache ra khỏi web thì bị lỗi như tiêu đề" W3 Total Cache Error: some files appear to be missing or out of place. Please re-install plugin or remove /home/domain.com/public_html/wp-content/advanced-cache.php. "

Có cách nào khắc phục không giúp mình, đã vào thư mục theo đường link nhưng ko thấy file advanced-cache.php.

Cảm ơn mọi người.