Lỗi khởi động lại vps


(phuoc trung) #1

Hi mọi người! Mình có dùng hocvps 1 thời gian, hôm nay sau khi xóa 1 tên miền trong hocvps thì bị lỗi này.

==========================================
Jul 31 09:10:29 163-44-206-135 systemd[1]: Starting nginx - high performance web server…
Jul 31 09:10:29 163-44-206-135 systemd[1]: PID file /var/run/nginx.pid not readable (yet?) after start.
Jul 31 09:10:29 163-44-206-135 nginx[6237]: nginx: [emerg] open() “/run/nginx.pid” failed (21: Is a directory)
Jul 31 09:10:29 163-44-206-135 systemd[1]: nginx.service never wrote its PID file. Failing.
Jul 31 09:10:29 163-44-206-135 systemd[1]: Failed to start nginx - high performance web server.
Jul 31 09:10:29 163-44-206-135 systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
Jul 31 09:10:29 163-44-206-135 systemd[1]: nginx.service failed.

Mong mọi người giúp mình với


(dao_tran) #2

bạn xóa tên miền phải xóa luôn file config của nginx đi


(son) #3

Mọi người cho em hỏi với , khi em reboot vps xong các website của em ngừng hoạt động cho dù VPS vẫn chạy . LÀm thế nào đề nó tự động chạy lại các cài đặt mà mình đã cài ạ . em chỉ cài hocvps


(duy) #4

bạn liên hệ skype mình check thử, thường thì chúng sẽ tự start khi khởi động mà, trong code hocvps Luân có set tự khởi động cho tụi nó


(Việt Phương) #5

nginx -t và systemctl status nginx của bạn ra kết quả gì