File hiển thị nội web nằm ở đâu


(hieu) #1

Mọi người cho em hỏi file hiển thị nội dung trang web nằm ở đâu ạ.Cụ thể lúc trước em xài apache nó nằm ở /var/www/html nhưng giờ em sử dụng nginx thì không biết ở đâu lun :frowning:


(dao_tran) #2

Vào gile config xem. Nginx thường là /usr/share/nginx


(hieu) #3

Ồ được rồi cảm ơn dao_tran cao nhân.