Cài SSL cho tên miền chính IP trỏ sang tên miền khác


(Tuyen Tran) #1

Mọi người cho mình hỏi khi mình cài SSL cho tên miền chính thì khi trỏ IP cho tên miền khác về VPS thì nó lại hiển thị giao diện của tên miền mình mới add vào.
Làm cách nào để có thể cài đặt lại cho nó hiển thị giao diện của tên miền chính khi trỏ các tên miền khác về IP VPS


(Việt Phương) #2

Bạn xem Nginx Conf đang quy định domain nào là default_server thì sẽ hiển thị website đó


(Tuyen Tran) #3

default_server trong file dmain.conf của domain chính đúng không ạ.
Domain chính mình có thiết lập default_server rồi mà ko được


(Tuyen Tran) #4

Cái này phải thêm default_server vào Block
server {
listen 80 default_server;


thì mới được.
Thanks ad