Tư vấn giúp em hosting vps


(long) #1

Chào các đại ca gian hồ. Chả là em có 3 trang web. đang xài hosting giá rẽ của pa. mà thấy hơi chậm, em đang tính tìm hiểu sang VPS. Được thì mần cái host vip chạy cho nó mượt. Các bác tư vấn giúp chọn cở bao nhiêu thì chạy oke.
3 CÁI web của em là: