MySQL cứ bị quá tải @@. Làm sao khắc phục ạ?


(Steven Phan) #1

MySQL cứ bị quá tải @@. Làm sao khắc phục ạ?


(duy) #2

xem nó truy vấn gì trong mysql, dùng mytop ấy bạn, pm skype để được hỗ trợ trực tiếp