Cần hỗ trợ fix lỗi full disk


(Nguyễn Dương) #1

Tình hình là server em cài bị tình trạng disk tăng theo thời gian. Tăng liên tục ai có cách khắc phục chỉ em với. Em mới học cài nên nhiều cái còn chưa biết.