1 Tb băng thông của Vultr là cho 1 tháng hay tổng băng thông của toàn server vậy mọi người?


(bright99) #1

Em mới xài vultr. 1 Tb băng thông là cho 1 tháng hay tổng băng thông của toàn server vậy mọi người ?


(Mai Bui) #2

cho một tháng bạn nhé. Qua tháng mới lại về 1Tb.


(bright99) #3

thank bạn nhé! Một trang khoảng 600.000 visitor một tháng thì mình ước lượng băng thông bao nhiêu mới đủ vậy bạn ?


(Mai Bui) #4

Ước lượng băng thông.
Băng thông cần cho truy cập Website.
Giả sử trung bình một lần truy cập (xem hình ảnh, tin tức, video) tốn khoảng 1 MB

Trung bình mỗi ngày có 2000 lượt truy cập, và mỗi lượt truy cập khoảng 5 trang thì

Băng thông cho các dịch vụ khác: Truy cập Mail, FTP, SSH, DirectAdmin…

Giả sử bạn có 200 Email, mỗi Email một ngày gửi và nhận khoản 20 Email, dung lượng để nhận và gửi mỗi Email là 200 KB.

Các dịch vụ khác: 10GB

Tổng cộng: 334 GB/tháng.

Bạn tham khảo và tự tính.