Không thể đọc được file shadow


(hieu) #1

Dạ chào mọi người,hiện tại em muốn vào file /etc/shadow để lưu mật khẩu nhưng vào không được kể cả khi em là root thì cái này giải quyết sao ạ.


(dao_tran) #2

Ko vào được là sao, tức là không mở nó lên được à


(duy) #3

mật khẩu nó mã hóa rồi sao mà xem được bạn


(hieususu) #5

dạ đúng rồi ạ


(Việt Phương) #6

cat /etc/shadow
Nhưng mã hóa thì bạn đọc làm gì đâu


(dao_tran) #7

cat /etc/shadow có được không, nó báo lỗi gì, bạn đã su root chưa