[Discourse] Làm sao để link topic của discourse trông đẹp giống hoidap.hocvps.com


(Fususu) #1

Cả nhà cho mình hỏi,

Khi mình cài Discourse xong thì thấy cái link của nó không hỗ trợ tiếng Việt như là Wordpress
Ví dụ bên Wp thì viết tiêu đề bài là “Comment làm quen nhé” thì nó sẽ tự động thành https://fususu.com/comment-lam-quen-nhe nhưng
ku Discourse này nó chuyển thành link trông rất khó hiểu :
https://forum.fususu.com/t/comment-gi-i-thi-u-va-lam-quen-nhe

Nếu không có cách nào làm cho Discourse tự động “nice link” như Wp, thì mình hỏi Hocvps làm sao để topic chuyển hết thành số kiểu như : Vấn đề cài chung Wordpress với Discourse vậy?