Lỗi không thể truy cập website sau khi cài đặt SSL


(Thanh Tan) #1

Chào bác Luân và mọi người.

Em bị lỗi
Không thể truy cập trang web này

Tenwebsite.com đã từ chối kết nối.

Em đã tạo mới vps, trỏ domain về IP của VPS, sau đó cài hocvps script thành công, truy cập được file manager bằng port tạo khi cài hocvps script

Sau đó em tiến hành cài SSL như bài hướng dẫn của bác Luân thì hệ thống báo thành công như bài viết này:
https://hocvps.com/cai-dat-lets-encrypt/

Em mới chạy tới lệnh đầu tiên để cài SSL thôi : /opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Sau đó em có kiểm tra lại thì website bị lỗi như ở trên và không thể truy cập được nữa.

Các bác có biết lí do lỗi thế nào không giúp em 1 tay với ạ.

Em xin cảm ơn


(duy) #2

bạn xem lại --standalone có nghĩa là letsencrypt nó chạy ở port của web server còn webserver bạn có tắt chưa, sau khi tắt thì đã bật lại chưa

liên hệ skype voduy13 để mình check thử


(Việt Phương) #3

Yêu cầu issue cert cần tắt webserver nên web tạm ngừng hoạt động thôi. Bạn issue xong thì bật lại bthg