Lỗi 405 not allowed khi comment


(nambabylon79) #1

Các bác cho mình hỏi đợt trước mình comment bình thường.
Hiện tại khi mình comment nó nhảy qua link: domain/wp-comments-post.php

Tương tự như này: https://wordpress.org/support/topic/wp-comments-post-http-error-405/
làm sao khắc phục dc ạ ! thanks