Youtube 2019 cơ phiên bản mới để hiển thị quốc gia. Vậy mình có cần VPS không?


(Duc) #1

Tình hình là em nghe nói youtube 2019 có phiên bản mới. Không cần mua vps để trỏ ip qua quốc gia khác. Vậy cho em hỏi có đúng không ạ. Nhưng nhiều người vẫn làm theo cách dùng vps làm youtube nước ngoài chi v ạ?