Website bị chuyển hướng sang ip khác


(Trung) #1

Website của mình trỏ ip về vps của vultr sử dụng hocvps. Hôm nay tự nhiên không vào được thì mình ping thì nó lại nhảy về 1 ip khác không phải ip mình trỏ. Xem cấu hình doman thì vẫn trỏ đúng về ip vps của mình. Cho mình hỏi lỗi ở đâu với ạ?


(dao_tran) #2

Bạn có dùng cloudflare không?


(Trung) #3

Mình không dùng. VPS mình chỉ mới cài hocvps và chứng chỉ Let’s Encrypt SSL thôi. Mình mới tìm hiểu nên cũng chưa biết lỗi nó ở đâu


(dao_tran) #4

bạn lên chỗ quản lí domain. xóa cái record A đi rồi tạo lại