Dùng Cloudflare không cần đổi DNS?


#1

Khi đăng ký Cloudflare nó sẽ cấp 2 nameserver, ví dụ grace.ns.cloudflare.comtheo.ns.cloudflare.com
Trỏ bừa 1 bản ghi rồi sử dụng nslookup để lấy địa chỉ IP mà nó cấp cho mình

image

Nó cấp cho mình 4 IP, hình như là cố định không bao giờ thay đổi
.com has address 104.27.190.136
.com has address 104.27.191.136
.com has IPv6 address 2606:4700:30::681b:be88
.com has IPv6 address 2606:4700:30::681b:bf88
Tiếp theo dùng Reverse IP Lookup để xem có bao nhiêu site trên cụm sv

Như vậy là có hàng trăm site thậm chí cả nghìn, bảo sao cứ thỉnh thoảng lại không truy cập được
Tiếp tục mình dùng nslookup với vài site lớn như vultr.com

image

www.vultr.com has address 104.18.94.225
www.vultr.com has address 104.18.93.225
image
Thử lookup IP của vultr, không có kết quả, như vậy là mình thằng Vultr được dùng sv riêng
Tiếp theo mình dùng IP của mình được cấp ở trên là 104.27.190.136 để curl tới thằng Vultr xem được không nhé
curl --head -H “Host: www.vultr.com” 104.27.190.136

image

Như vậy là dù trỏ đến IP nào của Cloudflare thì nó vẫn nhận site, chúng ta có thể chủ động trỏ đến những cụm sv ít site
Các bác vẫn đổi NS về Cloudflare như thường, sau khi nó kích hoạt + cấp SSL rồi thì đổi NS sang thằng khác ví dụ mình dùng DNS của Hurricane, trỏ bản ghi A + AAAA tới Cloudflare IP, trên Cloudflare thì vẫn trỏ như thường tới IP server
(Việt Phương) #2

Cám ơn bạn đã chia sẻ :blush: