Lỗi import database từ hosting cpanel vào hocvps


(Chien Truong Dinh) #1

Em đang dùng hosting bên azdigi nhưng giờ chuyển qua dùng vps cài sripts hocvps ạ, khi em import database thì bị lỗi:
you have an error in your sql syntax; check the manual that corresponds to your mariadb server version for the right syntax to use near ‘./’ at line 1

Em thấy Version phpmyadmin bên az là:

 • Máy chủ: Localhost via UNIX socket
 • Kiểu máy chủ: MariaDB
 • Phiên bản máy phục vụ: 10.2.23-MariaDB-cll-lve - MariaDB Server
 • Phiên bản giao thức: 10
 • Bảng mã máy chủ: UTF-8 Unicode (utf8)

Còn hocvps là:

 • Server: Localhost via UNIX socket
 • Server type: MariaDB
 • Server connection: SSL is not being used [![Documentation]
 • Server version: 10.0.38-MariaDB - MariaDB Server
 • Protocol version: 10
 • Server charset: UTF-8 Unicode (utf8)

Không biết phải do sai ver MariaDB mà em import ko được không ạ, vậy giờ phải làm sao đây mọi người em mò gần 3 tiếng chưa khắc phục được.
@luantran @phuonghv hỗ trợ em với mấy anh :slight_smile:

Cảm ơn mn ạ!


(Việt Phương) #2
 1. Bạn import database theo đúng tên database không. Một số hệ thống yêu cầu điều này
 2. Bạn import bằng dòng lệnh hay PHPMyAdmin. Tốt nhất bạn nên import bằng dòng lệnh
  https://hocvps.com/backup-va-restore-mysql-database-bang-lenh/

(Chien Truong Dinh) #3

Đã fix được ạ, do data em file log quá nhiều xóa record đó đi thì hết, file database nặng hơn 500Mb :stuck_out_tongue: