PHPAdmin sau khi cài hocvps thì nó như vầy ạ, ai biết cách chỉnh không


(Steven Phan) #1


(Việt Phương) #2

Thông báo này bỏ qua đc bạn nhé
https://hocvps.com/script/comment-page-54/#comment-33650


#3

Bạn nhấn vào “Find out why” rồi nhấn “Create” là được, để nguyên cũng chả sao không ảnh hưởng gì đâu
image