Lỗi 502 Bad Gateway nginx, ai giúp với


(Steven Phan) #1

Mình bị lỗi thế 502 bad gateway nginx, kiểm tra thấy nginx chạy bình thường mà, thử restart VPS cho chạy lại thì một lúc lại bị, cái trang nó load lâu khủng khiếp


(Mai Bui) #2

Bạn gõ lệnh top -c xem kết quả thế nào


(Steven Phan) #3

Day ne ban oi


(Mai Bui) #4

mysql load quá lớn, cpu đến 99% rồi. Bạn dùng mã nguồn gì. Trang blog hay diễn đàn vậy, data bao nhiêu rows.


(Steven Phan) #5

Mình dùng Wordpress bạn, xài WP-Script plugin và mấy cái linh tinh khác


(Mai Bui) #6

Data bao mb, đã cache chưa. Vps loại bao tiền vậy.