Tạo tài khoản phần quyền đăng nhập phpmyadmin


(Bang) #1

Server của mình sử dụng scrip hocvps, đã cài đặt thành công, các đường dẫn quản lý filemanger & phpmyadmin đăng nhập bình thương.

Mình muốn hỏi trong phpmyadmin, mình tạo tài khoản User-A, gán quyền truy cập DB-A
Nhưng dùng User-A đăng nhập vào phpmyadmin thì không được.

Mình mua con VPS lớn nên chạy nhiều website khác nhau, mình muốn phần quyền User-A chỉ truy cập vào DB-A để gửi cho khách hàng
Thanks các bác


(dao_tran) #2

vì user-A của bạn chỉ phân quyền cho DB-a, nên khi User-A đăng nhập chỉ nhìn thấy mỗi DB-A thôi


(Việt Phương) #3
 1. Lần trc mình đã trả lời rồi đó
  Bạn tạo qua hocvps menu 8)Tao database
  Sau đó bạn đăng nhập bằng lệnh SSH xem đăng nhập MySQL được bằng user đó không
  Vì mình đang nghi bạn đăng nhập sai thông tin
 2. Nếu bạn cho phép khách truy cập tức bạn sẽ phải gỡ luôn cả phần bảo vệ bên ngoài của HocVPS Admin
  image

(Việt Phương) #4

Chứ mình vẫn thấy đăng nhập bình thường. Trong hình là user abc


(Bang) #5

Chào Admin & các bác

 1. hocvps: tạo db & user OK

 2. SSH login OK
  Xem file hinh: https://imgur.com/yxmr3DO

 3. Nhưng truy cập PHPmyadmin vẫn không được
  http://45…162:2019/phpmyadmin/

Lạ thật…


#6

PMA cùng VPS hay VPS khác
Kiểm tra config public hay local
Đăng nhập bằng root/admin xem được không
Lỗi cụ thể là gì: timeout, refused


(Việt Phương) #7

Hay bạn nhầm mật khẩu user với tên database đó :smile:


(Bang) #8

Hôm qua vừa dùng #hocvps tạo database & user / sau đó ra phpmyadmin thì thì lại đăng nhập được rồi.

Cảm ơn các bác đã trợ giúp

Thanks & Regards
Bang