CPU load cao và 2 vps chạy 1 web


(phạm quyết chiến) #1


web e database hiện hoảng 5G nội dung toàn text. trafjx thấp. e sài VPSSIM và chỉ cài vài cái plugin cơ bản : Yoast seo, w3, 1 cái leech nội dung, tắt hết plgin thì nó cũng 35 40% cpu
Thấy mấy bác bảo dùng 2 vps để chạy mà e ko thấy bài hướng dẫn nào làm.
Thanh mấy bác cho e hướng giải quyết


#2

1 VPS chạy webserver (nginx, apache…) còn VPS kia chỉ để chạy database (mysql-server, mariadb-server…)
Hoặc load balancing, tham khảo https://kipalog.com/posts/Su-dung-NGINX-nhu-mot-Load-Balancer


(Việt Phương) #3

Còn đây là để kết nối remote database
https://hocvps.com/kich-hoat-remote-access-mysql/


(phạm quyết chiến) #4

thank bác e đang nghiên cứu gần dc