Cài clone như hướng dẫn nhưng bị lỗi backup


(Steven Phan) #1

Em cài đúng hướng dẫn ở học VPS về clone và backup toàn bộ VPS nhưng nó lỗi này ạ?


(Việt Phương) #2

OneDrive bạn dùng tài khoản Personal hay Business. Như thông báo thì đang sai quyền, bạn không có quyền tạo file
Bạn từ SSH tạo file trên OneDrive qua rclone xem được không, dùng lệnh thủ công đó