Làm thế nào để tạo sever proxy có chạy openvpn dùng cho local


(LY MINH TUAN) #1

Mình có vấn đề thế này, bác nào biết hướng dẫn mình với.

Mình order 2 vps trong cùng zone. Có đủ cả ip local và ip external.
Gọi là Vps 1 và Vps 2 đi.
Vps 1 cài đường hầm proxy để Vps 2 kết nối vào và ra mạng ngoài qua Vps 1.
Mình mua một dịch vụ VPN và cài đặt openvpn vào Vps 1. Sau khi cài và run openvpn thì IP external của VPS 1 đã bị thay đổi và bạn không còn ssh vào đc nữa.

Ý tưởng và vậy! Vậy giờ làm sao để thiết lập.


(dao_tran) #2

mình thấy ý tưởng của bạn đã bị sai rồi. IP external của VPS 1 vẫn không thay đổi. bạn hãy vẽ sơ đồ mạng và chú thích rõ trên đó để mình xem thử