Lỗi mysql khi chạy script hocvps


(Vinh Dương) #1

Mình cài hocvps script mà bị lỗi mysql. Mình sài vps vultr


(Việt Phương) #2

Quá trình cài đặt của bạn bị lỗi rồi. Bạn cài đặt lại nhé. Trước khi cài bạn update GG DNS cho chuẩn
https://hocvps.com/cau-hoi/cach-xu-ly-loi-couldnt-resolve-host-mirrorlist-centos-org/


(Vinh Dương) #3

Mình đã thử làm như bạn những vẫn báo lỗi như trên


(Việt Phương) #4

Bạn reinstall rồi gửi VPS qua support@hocvps.com mình cài cho
Cung cấp cả domain và phiên bản PHP muốn cài


(Vinh Dương) #5

Mình đã gửi rồi. Cảm ơn bạn