Có cách nào đổi location lưu Media của Wordpress tự động upload lên Google Drive, One Drive hoặc Google Photos không ạ?


(Steven Phan) #1

Mình đang xài WordPress site videos và ảnh, dùng tool tự get videos các source và tự tạo thumbnails hình ảnh lưu vào media folder mặc định của wordpress, điều này khá tốn dung lượng ổ đĩa của VPS ): Ổ SSD mà chỉ để lưu hình ảnh thì hơi tiếc. Mình nghĩ có thể có cách nào đổi nơi lưu mặc định ảnh và video của wordpress lên location của Google Drive/One Drive/ hoặc tốt nhất là upload hết lên Google Photos (nó free storage cho ảnh video high quality). Hóng cao nhân có cách nào làm được thế không? Hậu tạ!


(Việt Phương) #2

Lưu thế tự động upload, xong bạn còn phải giải quyết vấn đề link get
Mình nghĩ chắc tự code rồi :slight_smile:


(Steven Phan) #3

Ôi trời, mình tưởng có script hay plugin wordpress nào hỗ trợ


#4

Có nhưng toàn import vào wordpress chứ không có upload, cái này bác tự custom thôi


(Hồ Xuân Dũng) #5

Vấn đề này bạn phải tự code api!

Về cơ bản bạn upload file và lấy id, sau đó dùng api để get location file (URL gốc) theo id file!


(Mai Bui) #6

Bạn thử cái này xem được không https://blog24h.net/chia-se-code-use-your-drive-google-drive-plugin-for-wordpress/