Cài LetsEncrypt không được ạ ):


(Steven Phan) #1

Tới khúc này là nó tạch, ai biết vì sao không ạ?


#2

Cài webserver trước rồi chạy lại hoặc veri = dns xài lệnh --manual --preferred-challenges dns certonly


(Steven Phan) #3

Là sao ạ, nói rõ hơn tí được không ạ?


(Việt Phương) #4

Cài theo phương pháp này phải có webserver
Như hình ảnh thì port 80 đang ko thể dùng cài Let’s
Web bạn chạy bằng webserver nào? Apache hay Nginx? Hay VPS cũng chưa có web luôn