Đang sài Vpssim mà vì trình mình gà mà bác Oánh bận quá


(phạm quyết chiến) #1

đang sài Vpssim mà vì trình mình gà mà bác Oánh bận quá nên muốn chuyển qua hocvps thì phải làm sao. web e khoảng 10G dữ liệu mà vpssim lỗi backup ùi nên e ko biết phải làm sao


(dao_tran) #2

source thì nén lại, DB thì dùng câu lệnh export


(phạm quyết chiến) #3

ok bác để e mò


(Việt Phương) #4

Nếu thế bạn thực hiện thủ công backup. Source code copy và nén cả thư mục
https://hocvps.com/nen-va-giai-nen-file-tar-gzip-va-zip/
https://hocvps.com/lenh-ssh-thong-dung-nhat/
https://hocvps.com/21-cau-lenh-linux-phai-nho/
Database thì backup lại
https://hocvps.com/backup-va-restore-mysql-database-bang-lenh/


(phạm quyết chiến) #5

thank bác nhiều lắm