Snapshot và backup có phí tại vultr không thể ssh được


(Thanh Nguyen) #1

Xìn chào! mình đang dùng hocvps script và thử dùng chức năng snapshot tại vultr sau khi restore snapshot vào vps mới thì chỉ console được và không ssh được toàn nhận được thông báo
permission denied (password)
permission denied (publickey gssapi-keyex gssapi-with-mic)

chức năng backup tại vultr mình cũng bị tương tự mình mò cả ngày không ra! mong anh em chỉ giúp với


(Việt Phương) #2

Bạn login vào web console được không
Và như thế là sai pass rồi. Có thể pass trước khi backup của bạn khác pass hiện tại


(Thanh Nguyen) #3

em vào web console = pass hiện tại được! còn chuyện pass trước đó khác pass hiện tại thì em không rỏ vì 2 vps vultr pass khác nhau a!
Có hướng nào giải quyết không a nhỉ hay trước khi snap change pass cho nó đồng bộ a


(Việt Phương) #4

2 VPS thì liên quan gì ở đây nhỉ? Bạn backup VPS A ra thì trạng thái là VPS A chứ


(Thanh Nguyen) #5

để e thử lại!! vậy nghĩa là backup vps A và restore sáng B thì sử dụng password vps A sao a ?? Nhưng sao em dùng password vps B để vào console dc nhỉ


(Việt Phương) #6

Backup A sang B thì mọi thứ giờ là A chứ bạn


(Thanh Nguyen) #7

Cảm ơn anh nhé! em làm được rồi