Cần giúp đỡ setup vps


(Vũ Đồn) #1

E đang muốn setup 1 bộ code php
Mà nó yêu cầu

 • PHP >= 7.1.3
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • Ctype PHP Extension
 • JSON PHP Extension
 • XML PHP Extension
 • GD PHP Extension
 • Fileinfo PHP Extension
 • Xdebug Max Nesting Level (>= 500)
  Các bác cho em hỏi hocscript có đáp ứng được không hay nên cài gì ạ.
  Em cám ơn các bác.

(duy) #2

bạn cứ cài thử, nếu ko có thì bạn tự cái thêm các thành phần thiếu


(Vũ Đồn) #3

Cái bộ code này là Laravel bác ạ
mà chưa vọc nó bao h. không biết hocvps có hỗ trợ Laravel không nhỷ.


(Việt Phương) #4

Các PHP Extension thì thiếu cái nào bạn cài cái đó thôi. Thường code có kèm Check mà
https://hocvps.com/cai-dat-laravel/


#5

Bạn tìm laravel ubuntu/centos requirements là nó ra hướng dẫn cài
apt-get install php7.2-common php7.2-cli php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-bcmath php7.2-imap php7.2-xml php7.2-zip


(Vũ Đồn) #6

Thanks các bác ạ. Mai e cài lại vps setup xem sao ạ