Thanh toán paypal bị chuyển sang tạm giữ


(Viet) #1

Các nào trợ giúp em với ạ. E bán sản phẩm kỹ thuật số tải về và dùng plugin https://wordpress.org/plugins/woocommerce-vietnam-currency/ của ThachPham để chuyển đổi tiện tệ VND ở paypal. Nhưng khi người ta thanh toán mua hàng thành công xong thì đơn hàng bị chuyển sang tạm giữ để duyệt chứ không phải thành công luôn ạ. Giờ làm cách nào để khi họ thanh toán thành công là đơn hàng tự gửi file tới mail của họ ạ. E cảm ơn