Trỏ domain tới VPS dùng VPSSIM


(Phan Phieu) #1

Chào các bạn!
Trên vpssim thì nói là phải trỏ sim.mydomain.com tới VPS_IP.
Trên Goddady thì làm việc này như thế nào? Có ai biết chỉ dùm cái!
Thanks!


(Luân Trần) #2

Quản lý tên miền ở GoDaddy thì bạn tham khảo bài viết này nhé: http://chiasecoupon.com/kinh-nghiem/huong-dan-quan-ly-ten-mien-o-godaddy.html