Không renew được Letsencrypt vì không copy archive folder sang vps mới


(delpierro) #1

Chào cả nhà,
Khi mình move web sang vps mới thì do mò mẫm làm lần đầu nên không copy /etc/letsencrypt/archive mà chỉ copy các file certificate (sau khi move xong đã destroy vps cũ :frowning:) . Vậy nhờ admin & cả nhà tư vấn giúp cách gia hạn với. Cảm ơn cả nhà!


(dao_tran) #2

cài letsencrypt lên VPS mới rồi chạy lại thôi.:wink:


(Việt Phương) #3

Let’s thì bạn cài ở VPS mới rồi issue chứng chỉ mới nhé.


(delpierro) #4

Vấn đề là mình triển khai key cũ trên cả server chính & server dự phòng rồi. Nếu xóa key cũ, triển khai key mới thì bắt buộc phải stop web lại mà mình không muốn để web down :frowning:


(dao_tran) #5

tối 11h cài. cài mất bao lây đâu, web down một xíu để bảo trì thì có gì đâu