Xin hướng dẫn upload wordpress từ localhost lên Centos


(Nguyễn Anh) #1

Ai có link hướng dẫn chuyển localhost lên Centos 7 không ạ, mình làm mãi mà không được, chẳng hiểu sao đã chỉnh config các kiểu mà vẫn báo lỗi Database. kiểm tra lại dataname, user, pass đều đúng


(dao_tran) #2

bạn phân quyền user cho databases chưa


(Nguyễn Anh) #3

mình tạo mới Database thì được rồi, nhưng cho mình hỏi, cách phân quyền cho server với, để nó không bị lỗi kiểu If your .htaccess file were writable, we could do this automatically, but it isn’t. So you must either make it writable or manually update your .htaccess with the mod_rewrite rules found under Settings >> Permalinks . Until then, the exported and imported files are not protected from direct access.


(dao_tran) #4

GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO ‘username’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘mypass’ WITH GRANT OPTION;


(Nguyễn Anh) #5

bạn có thể chia sẻ giúp mình cách đưa wp từ localhost lên Centos không lỗi không? mình đưa toàn lỗi lung tung


(dao_tran) #6

b1: cài apache
b2: cài php
b3: cài mysql
b4: copy source vào /var/www/html
b5: tạo user database, tạo database, phân quyền user vào database vừa tạo.
b6: cấu hình file config.php đúng với thông tin của b5
done


(Nguyễn Anh) #7

/etc/nginx/ssl/dhparam.pem: No such file or directory
mình bị lỗi không tạo được file …pem trong quá trình cài SSL. bạn giúp mình với


(dao_tran) #8

bạn cài theo hướng dẫn nào ?? tới bước nào?? thông báo lỗi ra sao


(Nguyễn Anh) #9

mình cài theo https://vpssim.vn/4434-huong-dan-su-dung-chuc-nang-cai-dat-ssl-lets-encrypt-cua-vpssim.html
Đến bước tạo file dhparam thì bị vậy


(dao_tran) #10

Để cho ưeb của bạn chạy http đỡ đi, mai mình rãnh ssh vào kiểm tra cho. Đọc hướng dẫn chả hiểu gì hết.


(Nguyễn Anh) #11

mình bị limit số lần, chắc chạy nhiều quá, chờ tuần sau chắc mới được


(Việt Phương) #12

Bạn tạo file pem gặp thông báo gì?