Ai giúp mình cài SSL cho wordpress trên Vultr với


(Nguyễn Anh) #23

cho mình hỏi làm sao vào được MyphpAdmin với


(Việt Phương) #24

PHPMyAdmin bạn vào qua HocVPS Admin nhé
Thông tin trong /root/hocvps-script.txt


(Anh) #25

Có hieowngs dẫn chi tiết ko bạn


(Việt Phương) #26

Hướng dẫn sử dụng PHPMyAdmin hay cách truy cập HocVPS Admin bạn?
HocVPS ADmin thì bạn đọc bài tổng quan
https://hocvps.com/script/


(Anh) #28


Mình vẫn không truy cập được vào quản trị, port mình đã đổi 2020, và mình còn tắt chuyển true thành false để tắt bảo vệ. mà vẫn không truy cập được.


(dao_tran) #29

kiểm tra service của nginx


(Anh) #30

site vẫn chạy bình thường bạn à, mọi thứ đều hoạt động, chỉ có vào phàn quản trị của hocvps là không vào được thôi, hôm nay mình có nhập sai pass mấy lần, xong nó bị thế này luôn, mặc dù đã tắt Fail2ban. nó vẫn vậy