Ai giúp mình cài SSL cho wordpress trên Vultr với


(Anh) #1

Ai giúp mình cài SSL cho wordpress trên Vultr với. Mình cài mãi mà không được.


(Việt Phương) #2

Bạn cài Wordpress bản của Vultr? Bạn dùng webserver gì?
Và bạn đã chỉnh sửa gì


(Anh) #3

Mình vài như hướng dẫn của hocvps đó. chọn vị trí nhật bản, chọn Aplication, chọn wordpress nó tự cài cho. không biết nó mặc định là server gì


(Việt Phương) #4

Thế thì bạn đã cài SSL gì đâu. Mới có cài wordpress mà
Nếu bạn không biết tự làm hệ thống thì bạn nên sử dụng stack script như hocvps, vpssim hay gì đó


(Anh) #5

mình có thử cài vpssim nhưng các lệnh đều lỗi, không hoạt động như ý muốn, vậy mới khó


(Việt Phương) #6

Vậy bạn dùng hocvps và cài SSL theo hướng dẫn

https://hocvps.com/cai-dat-lets-encrypt/


(Anh) #7


Bị lỗi ngay bước đầu đây


(Việt Phương) #8

Bạn cài trên CentOS nhé


(Anh) #9

mình đang thực hiện lệnh apt install yum


(Việt Phương) #10

HocVPS không hoạt động trên Ubuntu đâu


(Anh) #11

vậy giờ mình cài lại đúng ko. vậy ảnh hưởng web mình đã chạy rồi.


(Việt Phương) #12

Uhm. HocVPS hay VPSSIM thì đều là cài trên VPS trắng, chưa từng cài hệ thống nào khác


(Anh) #13

mình đang cài lại, chọn CentOS x7 64 bit ok đúng không bạn


(Việt Phương) #14

Okie bạn. CentOS 6 hay 7 đều được


(Anh) #15

vậy các bước mình phải làm để chạy được wordpress là như nào bạn nhỉ, Cài cài gì trước, VPSSIM đầu tiên đúng không? sau đó càu mã nguồn WP, rồi SSL …


(Việt Phương) #16

stack script đầu tiên, xong cài SSL rồi cài WP cũng được


(Anh) #17

mình làm theo hướng dẫn này ok ko


(Việt Phương) #18

Không cần
Vì có script này tự động cài hocvps và wordpress luôn
https://hocvps.com/script-tu-dong-tai-va-cai-dat-wordpress-tren-vps/
Ngoài ra tạo database dùng hocvps menu 8 là được rồi, không cần phải dùng lệnh thủ công như trong bài viết


(Anh) #19

tạo database dùng hocvps menu 8 là gì mình ko hiểu? nó yêu cầu nhập localhost, các kiểu


(Việt Phương) #20

Bạn dùng sẽ hiểu nhé
Còn script cài đặt có cần nhập localhost đâu
https://hocvps.com/script-tu-dong-tai-va-cai-dat-wordpress-tren-vps/
curl -sO https://hocvps.com/scripts/wp && bash wp