Add thêm IP vào VPS


(Dung Pham) #1

Mình có thắc mắc là khi mình muốn thêm 1 Ip phụ vào VPS . Khi Fake ip theo IP phụ thì các website check ip nó sẽ nhận ra IP chính hay IP phụ. Thanks mọi người!


(duy) #2

fake được qua IP phụ thì nó sẽ nhận ra IP phụ, mà thường IP phụ hay chính add vào dc 1 vps thì toàn là chung dãy mạng, cũng ko khác gì nhau cả