Mong mọi người giúp đỡ ạ


(Võ Đông Hồ) #1

Vps em đột ngột bị server down, vào hocvps bình thường ạ … nhưng giờ vào web thì bị 502 Web server is down ạ … báo từ cloud flare. Mình service nginx restart thì bị báo lỗi
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See “systemctl status nginx.service” and “journalctl -xe” for details.

Mong được giúp đỡ ạ


(dao_tran) #2

để mình ssh vào xem thử được không


(Võ Đông Hồ) #3

HI … em fix được rồi ạ … do em xóa trên SSH … phải vào hocvps xóa mới đc ạ… Em cảm ơn mọi người, tự mò cái ra luôn … hihi


(Việt Phương) #4

Uhm thường nginx báo lỗi thì bạn check qua
service nginx status
nginx -t
nhé