Cài đặt VPS hocVPS không được


(Steven Phan) #1

Em copy dòng lệnh này và paste thì nó cứ báo
curl -sO https://hocvps.com/install && bash install wordpress
No such file or directory là sao ạ>


(Việt Phương) #2

Bạn cài đặt trên CentOS chứ?


(Steven Phan) #3

Không, em cài trên Ubuntu


(Việt Phương) #4

HocVPS hỗ trợ duy nhất CentOS bạn à