Hỏi về config file domain nginx.conf trên VestaCP


(Duong) #1

Cho mình hỏi vấn đề sau:

Mình mới dùng thử VestaCP, mọi bước setup VPS trên VestaCP đều đã ok, chỉ duy 1 cái đang kẹt là config redirect http -> https (Mình sử dụng Let’s Encrypt SSL mà VestaCP hỗ trợ sẵn) ko biết phải chỉnh lại ở đâu? Mình đã kiếm trong file config (/home/%user%/conf/web/nginx.conf) nhưng thấy nó ko giống như file config lúc mình cài bằng hocvps script.

Mong mọi người giúp đỡ!


(Duong) #2

Tôi đã xử lý đc lỗi :smiley: