Cách cho phép kết nối với sql từ tất cả ip khi dùng hocvps script


(master Pro) #1

Mình cài hocvps script nhưng chưa biết cách cho phép kết nối đến cơ sở dữ liệu từ nhiều ip khác nhau. Mong ae giúp đỡ


(dao_tran) #2

Mình thấy ở đây có bài hướng dẫn: https://hocvps.com/kich-hoat-remote-access-mysql/