Khởi động lại vps không vào được web


(Hoang Duc Hanh) #1

HELP HELP
Sau khi khởi động lại website mình không vào được web nữa. Kiểm tra các port 80 vs 443 đang bị tắt. Mình dùng vps của digital ocean. Pro nào chỉ dùm cách chạy lại vps với, mình chỉ cần backup database thôi cũng được :(. Dùng backup của hocvps cũng bị lỗi luôn.

Many thanks!


(dao_tran) #2

SSH vào VPS, kiểm tra sem các dịch vụ web có chạy không (nginx hoặc apache)


(Hoang Duc Hanh) #3

Mình chỉ biết cài hocvps thôi, bạn xử lý được ko giúp mình. Mình cảm ơn và hậu tạ


(dao_tran) #4

gửi mình thông tin SSH, mình vào xem thử


(Hoang Duc Hanh) #5

Bạn có skype không


(dao_tran) #6

Skype: http://bit.ly/2QiwEA3


(Việt Phương) #7

Bạn xử lý xong chưa?