Hỏi cách download code và database trên vultr


(truong nguyen) #1

Mình đang muốn download code và database trên vultr để chuyển sang vps khác mà không biết down ở đâu. Web hiện chết không vào được. Ai biết chỉ giúp mình với ạ :((((


(dao_tran) #2

Code thì vào folder chứa code (nếu bạn build web server bạn sẽ biees nó ở đâu) nén nó lại rồi copy nó về máy băng scp rồi tải nó lên server mới.
DB thì nếu là mysql hoawcjc mariadb thì login user root của db , export db đang dùng cho cái web đó thì file *.sql, dùng scp copy về máy tải lên server mới import trở lại


(Việt Phương) #3
  1. Source code thì bạn kiểm tra Nginx Conf xem lưu tại đâu, rồi bạn nén lại để tải về
    Hình như thường là /var/www/html/
    https://hocvps.com/nen-va-giai-nen-file-tar-gzip-va-zip/
  2. Database thì bạn truy cập tài khoản root của MySQL rồi export db
    https://hocvps.com/backup-va-restore-mysql-database-bang-lenh/
    Thường mk tài khoản root lưu trong /root/.my.cnf